Tel. (+48) 508 168 769 / English info

Menu

Osobowość anankastyczna

Zespół natręctw często rozwija się u osób z osobowością anankastyczną. Wg klasyfikacji międzynarodowej ICD -10, osoby z osobowością anankastyczną mają co najmniej cztery z niżej podanych cech:

Cechy te wykazują długi czas trwania, rozpoczynają się w okresie dzieciństwa lub w wieku młodzieńczym, mają wpływ na zachowanie, uczuciowość, wyobrażenie o sobie i innych danej osoby.