Tel. (+48) 508 168 769 / English info

Menu

Przyjmowanie leków

Leczenie schizofrenii

Należy pamiętać, że odstawienie leków przeciwpsychotycznych w pierwszym roku leczenia (licząc od ustąpienia objawów) pierwszego epizodu schizofrenii naraża na 60% ryzyko wystąpienia następnego epizodu chorobowego. Odstawienie leków po dwóch latach nieprzerwanego leczenia zmniejsza to ryzyko do 15-20%. Ta zasada dotyczy tylko pierwszego epizodu schizofrenii. Po wyleczeniu drugiego epizodu chorobowego czas leczenia powinien trwać 5 lat; kolejne epizody- szczególnie gdy przebiegają w sposób nasilony, leczy się bezterminowo.

Wysokie ryzyko powodowane odstawieniem choroby oznacza, że niezwykle ważna jest współpraca pacjenta i nieprzerywanie leczenia. Osoby z większym wglądem efektywniej współpracują z lekarzem i równocześnie są mniej narażone na przerwanie leczenia farmakologicznego. Oznacza to równocześnie, że są też mniej narażone na konsekwencje choroby, np. ograniczenie kontaktów towarzyskich poza rodziną, rozpad związku, częstsze nawroty. Równocześnie są bardziej zaangażowane w życie społeczne, z reguły mają krótsze okresy hospitalizacji, są w stanie dłużej się uczyć i osiągają wyższy stopień wykształcenia, mają dłuższe okresy zatrudnienia.
Regularność farmakoterapii ma też wpływ na społeczne skutki – szacuje się, że na każdego pacjenta chorującego na schizofrenię przypada 10 osób z jego otoczenia, które ponoszą konsekwencje jego choroby.
Wgląd wymaga oczywiście od pacjenta poczucia choroby i krytycyzmu wobec objawów. Do przeprowadzenia samooceny przydany może być krótki Kwestionariusz wglądu w schizofrenię – „Moje myśli i odczucia”, przygotowany przez prof.Kokoszkę.
Wynik w postaci punktowej pozwala oszacować, czy pacjent:

Kwestionariusz może być samodzielnie wypełniany przez chorego, a wynik może być dla lekarza wskazówką pomocną w dalszej diagnostyce, lub w psychoedukacji do omówienia z pacjentem i rozwijania wglądu w schizofrenię. Jego wynik przedstawiony w postaci punktów, a tytuł nie jest kojarzony ze schizofrenią – nie powinien więc wywoływać negatywnych skojarzeń u osób z niepełnym lub brakiem wglądu. Osoby z pełnym wglądem nie będą miały problemu z interpretacją wyników.

Test opracowany na podstawie:
Psychiatria Polska, 2008, tom XLII, numer 4, strony 491–502, Kwestionariusz wglądu w schizofrenię – „Moje myśli i odczucia” Andrzej Kokoszka, Anna Telichowska-Leśna, Rafał Radzio.