Tel. (+48) 508 168 769 / English info

Menu

Leczenie zespołu natręctw

Psychoterapia

W lekkiej postaci zespołu natręctw łączna ilość czasu spędzona na realizowaniu przymusu myśli lub czynności natrętnych nie przekracza 1 godziny w ciągu dnia. Taka ilość natręctw zwykle nie zaburza funkcjonowania człowieka, ale daje wyraźny dyskomfort psychiczny. Występują też często inne, również nienasilone objawy nerwicowe: lęk, zamartwiania, kołatania serca, dławienia w gardle lub duszności w klatce piersiowej, drażliwość i in. U osób z nienasiloną postacią zespołu natręctw a także u dzieci, pierwszą metodą leczenia jest psychoterapia poznawczo – behawioralna.

Farmakoterapia

Osoby z nasiloną postacią zespołu natręctw wymagają leczenia farmakologicznego. Jedynymi lekami o udowodnionej skuteczności w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych są inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Są to przede wszystkim sertralina, fluwoksamina, paroksetyna oraz citalopram i escitalopram. Rzadziej (ze względu na możliwe skutki uboczne) stosuje się należącą do starszej generacji leków przeciwdepresyjnych, hamującą wychwyt zwrotny serotoniny i noradrenaliny, klomipraminę.
Ponieważ zespołowi natręctw może towarzyszyć depresja, wysoki poziom lęku oraz bezsenność, a także ze względu na dziwaczny charakter niektórych myśli natrętnych, stosujemy też leki o innych mechanizmach działania – przede wszystkim neuroleptyki. Neuroleptyki z natury są lekami przeciwpsychotycznymi, stosowanymi przede wszystkim w leczeniu schizofrenii. Jednak w małych dawkach mają działanie uspokajające, przeciwlękowe, przeciwdepresyjne lub stabilizujące nastrój oraz nasenne. W leczeniu zespołów natręctw wykorzystuje się głównie ich zdolność do osłabiania myśli obsesyjnych – szczególnie o treściach dziwacznych lub zagrażających.

Skuteczne leczenie zespołu natręctw jest długie i powinno trwać 2 lata od uzyskania poprawy. Rzadko uzyskujemy całkowite ustąpienie natręctw (100% poprawy). W praktyce za cel stawiamy sobie uzyskanie około 80 procent poprawy: natręctwa występują rzadko, nie mają nasilenia zaburzającego funkcjonowanie w domu i życiu zawodowym, nie powodują lęku ani pogorszenia nastroju.

Do uzyskania poprawy w leczeniu zespołu natręctw najczęściej konieczne jest stosowanie dużych dawek leków, a poprawę osiąga się w okresie kilku miesięcy – nawet ponad pół roku. Jeżeli pacjent uzyskuje znaczącą poprawę po podstawowej lub średniej dawce leku w krótkim czasie, wnioskuje się, że jest to raczej depresja maskowana.