Tel. (+48) 508 168 769 / English info

Menu
 • Strona główna
 • Leczenie zaburzeń
 • Objawy po narkotykach
 • Objawy po narkotykach

  Marihuana – narkotyk, a nie używka

  Marihuana jest narkotykiem – czyli substancją uzależniająca. Używanie jej powoduje nieodwracalne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, skutkujące: dysfunkcją w sferze emocjonalnej i w zachowaniu oraz niekorzystnymi zmianami w sferze wolicjonalnej, poznawczej i osobowości. Przekonanie o nieuzależniających właściwościach marihuany bierze się z tego, że rzadko wywołuje ona poczucie głodu narkotykowego i zespoły abstynencyjne, czyli uzależnienie fizyczne. Marihuana mimo małego potencjału uzależniającego jest równie szkodliwa jak inne narkotyki i szybko uzależnia psychicznie.

  „Medyczna marihuana”

  Chodzi o wyciągi z konopi (cannabis) uzyskiwane z kwiatów i liści używane do leków medycznych oraz produkty syntetyczne. Substancje medyczne zawierające wyciągi z canabis (kannabinoidy) oznaczane są jako CBD i są zaliczane do leków odurzających z powodu zawartości THC. Im większa zawartość THC tym większy potencjał odurzający. CBD bez THC to postać marihuany mająca większe właściwości przeciwbólowe i rozluźniające. Syntetyczne kannabinoidy zostały zarejestrowane w USA do leczenia wspomagającego w 1) anoreksji i po chemioterapii z powodu działania wzmagającego łaknienie i przeciwwymiotnego 2) objawowo w chorobie Alzheimera 3) przeciwbólowo w stwardnieniu rozsianym i AIDS.

  Konsekwencje zażywania marihuany w sferze psychicznej

  Bezpośrednie skutki przyjęcia marihuany to rozluźnienie, przyjemność, euforia lub lęk rozdrażnienie, zaburzenie koordynacji ruchowej, zawroty głowy, omamy, urojenia. Wrażenia zależne są od rodzaju substancji, dawki, częstości przyjmowania, długości przyjmowania i wyposażenia genetycznego osoby.
  Długotrwałymi skutkami przyjmowania marihuany jest przede wszystkim zespół amotywacyjny czyli zaburzenie w sferze woli. Objawia się utrudnieniem lub niemożnością podejmowania decyzji, brakiem działania szczególnie wyznaczania sobie celów i ich realizacji. Zespół amotywacyjny od depresji odróżnia brak poczucia winy. Osoby z depresją cierpią z powodu utraty energii. Osoby zażywające marihuanę mają przekonanie o dobrym radzeniu sobie bez względu na stopień pogorszenia funkcjonowania życiowego. Część osób rozluźnia relacje z najbliższymi, przyjaciółmi spoza kręgu narkotykowego. Charakterystyczne jest zawieranie jedynie płytkich emocjonalnie więzi z innymi osobami, osamotnienie, poczucie pustki i nudy.
  Skłonność do podejmowania decyzji ryzykownych, nieprzemyślanych skutkuje np. stratą finansową wskutek zawierania niekorzystnych transakcji czy kredytów ale także częstszym zakażeniem HIV (wśród palących marihuanę odsetek zakażeń jest większy niż w pozostałej populacji).
  Wraz z wydłużaniem okresu zażywania marihuany wzrasta pogorszenie pamięci (krótkotrwałej i operacyjnej), pogorszenie zapamiętywania i zdolności uczenia się.

  Czy marihuana leczy jakiekolwiek zaburzenia psychiczne?

  Nie udowodniono dotąd by kannabinoidy leczyły zaburzenia psychiczne- nie potwierdziło to żadne z badań klinicznych. W kilku badaniach CBD wykazało działanie zmniejszające nasilenie lęku- były to badania u pacjentów z przewlekłymi zespołami bólowymi i stwardnieniem rozsianym.
  Marihuana – nie jest skuteczna w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, ADHD, zespołu stresu pourazowego (PTSD) ani schizofrenii. U pacjentów chorych na schizofrenię otrzymujących CBD z THC nasilały się objawy negatywne schizofrenii (bezczynność, brak spontaniczności, wycofanie z kontaktów, bierność) oraz pogarszały się funkcje poznawcze. CBD nie jest skuteczna w leczeniu zespołu Tourett’a.

  Ryzyko chorób psychicznych i zaburzeń

  Inne problemy zdrowotne osób używających marihuanę