Tel. (+48) 508 168 769 / English info

Menu
  • Strona główna
  • Leczenie zaburzeń
  • Choroba afektywna dwubiegunowa
  • Choroba afektywna dwubiegunowa

    Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD) charakteryzuje się występowaniem w życiu epizodów depresji i manii, depresji i hipomanii, lub samej manii (najrzadziej).

    Określenie dwubiegunowa wiąże się z tym, że depresja i mania są przeciwległymi biegunami nastroju. Dawna nazwa tego zaburzenia to psychoza maniakalno – depresyjna.

    CHAD występuje z tą samą częstością u kobiet i mężczyzn, częściej u osób z temperamentem ekstrawertywnym, otwartych, pewnych siebie, wielomównych.