Tel. (+48) 508 168 769 / English info

Menu

Anoreksja

Anoreksja (jadłowstręt psychiczny)

jest zaburzeniem odżywiania charakteryzującym się dążeniem do drastycznego zmniejszenia masy ciała (wg kryteriów ICD poniżej 15% należnej wagi, lub wskaźnik BMI równy 17,5 lub mniejszy). Charakterystyczne objawy anoreksji to:

Osoby chore na jadłowstręt oprócz ograniczania przyjmowania pokarmu często stosują również inne metody zmniejszenia masy ciała jak:

Początek anoreksji przypada zwykle na okres dojrzewania. Chorują głównie dziewczęta.
Przyczynę upatruje się zarówno w strukturze rodziny, czynnikach społeczno-kulturowych jak i osobowości samej nastolatki.

Somatyczne powikłania anoreksji wynikają z niedożywienia i są to:

Możliwe objawy w sferze psychicznej:

Prawie co piąta osoba chora na anoreksję umiera z powodu samobójstwa lub powikłań somatycznych między 20 a 30 rokiem życia.

Leczenie anoreksji

Anoreksja może być chorobą towarzyszącą innym chorobom psychicznym. Właściwe leczenie anoreksji jest pochodną prawidłowej diagnozy i rozpoznania. Lekarz psychiatra leczenie farmakologiczne zaburzeń odżywiania może wspierać psychoterapią i współpracą z dietetykiem – w celu zmiany sposobu myślenia, zachowania i odżywiania się. W skrajnych przypadkach niezbędne jest leczenie w placówkach szpitalnych (behawioralny trening jedzenia) lub hospitalizacja na oddziałach intensywnej opieki medycznej (z powodu zaburzeń somatycznych).