Tel. (+48) 508 168 769 / English info

Menu

Bezsenność

Czym jest bezsenność? Jak odróżnić przygodną bezsenność od zaburzenia snu o znaczeniu klinicznym? Czy zaburzenia snu trzeba leczyć? Kiedy podjąć decyzję o zgłoszeniu się do lekarza z powodu zaburzeń snu?
Bezsenność przewlekłą rozpoznaje się wg klasyfikacji międzynarodowej ICD-10 gdy: