Tel. (+48) 508 168 769 / English info

Menu

Schizofrenia

Schizofrenia jest w ogólniejszym pojęciu zaburzeniem psychotycznym. Podczas psychozy dochodzi do zmiany myślenia, odczuwania i zachowania człowieka, podporządkowanego objawom psychotycznym.

Krótkotrwałą psychozę niespowodowaną używkami, narkotykami, otępieniem czy urazem mózgu nazywamy zespołem paranoidalnym lub (wg klasyfikacji ICD-10) ostrymi i przemijającymi zaburzeniami psychotycznymi.

Najczęstszymi objawami psychotycznymi są omamy – słyszenie głosu, czy rozmów, często odczuwanych jako negatywne, ośmieszające czy namawiające do czegoś i urojenia – utrwalone przekonania o treści nieprawdziwej czy wręcz dziwacznej, odnoszącej się do siebie lub do otoczenia.

Myślenie osoby jest utrudnione co wyraża się w rozkojarzeniu, pozornej logiczności wypowiedzi. Częste jest poczucie zagrożenia, zmienność emocji, wzburzenie. Zachowanie może stać się znacząco odmienne lub niezrozumiałe, czasem dziwaczne.