Tel. (+48) 508 168 769 / English info

Menu

Zaburzenie adaptacyjne

Zaburzenia adaptacyjne rozpoznaje się, gdy występują objawy cierpienia lub dyskomfortu psychicznego i utrudnione funkcjonowanie w związku ze stresującym przeżyciem, wydarzeniami bądź sytuacją trwającą dłużej, nie mającą jednak cech katastrofy (stresor nie ma wyjątkowej siły).

Objawy w zaburzeniu adaptacyjnym zawierają cechy depresji, lęku, fobii, zaburzenia nerwicowego, somatyzacyjnego lub zaburzenia zachowania.