Tel. (+48) 508 168 769 / English info

Menu

Rozpoznanie CHAD

Epizody w chorobie dwubiegunowej

Epizody manii lub depresji mogą przebiegać z objawami psychotycznymi. Urojenia, czyli fałszywe sądy o prawdziwości których pacjent jest głęboko przekonany, dotyczą w manii głownie poczucia własnej mocy, wyższości lub wielkości. W depresji treść urojeń bywa katastroficzna, pojawiają się urojenia grzeszności, winy, potępienia.

Mogą również występować urojenia obojętne emocjonalnie a bardziej charakterystyczne dla schizofrenii – urojenia o byciu śledzonym, obserwowanym, że inni znają treść myśli pacjenta.

Mniej częstym objawem psychotycznym są omamy słuchowe – słyszenie nieistniejącego głosu, czy głosów w otoczeniu lub w ciele, najczęściej w głowie. Głos słyszany w głowie nie jest jednak myślą według pacjenta, jest interpretowany jako coś zewnętrznego, obcego.

Objawy psychotyczne nie występują w hipomanii.

Stan mieszany, zespół mieszany.

Czasem w chorobie przebiegającej dotąd jako naprzemienne epizody depresji i manii pojawia się stan zawierający objawy depresji i manii jednocześnie. Występują np. przyspieszenie myślenia lub podwyższenie nastroju i spowolnienie ruchowe albo podwyższenie nastroju i lęk.

Stany mieszane częstsze są u młodzieży, kobiet, osób z osobowością depresyjną, osób zażywających substancje psychoaktywne.

Poza chorobą dwubiegunową stany mieszane pojawiają się u osób z padaczką, po urazach mózgu, po udarach.

Choroba afektywna dwubiegunowa z szybką zmianą faz (rapid cycling)

Jest traktowana raczej jako powikłanie choroby afektywnej dwubiegunowej niż odmianę. Szybką zmianę faz rozpoznajemy, gdy w ciągu jednego roku pojawiają się cztery lub więcej nawrotów depresji, manii, hipomanii lub stanu mieszanego. Epizody mogą zachodzić jeden po drugim bez okresu remisji – ustąpienia objawów.

Część badaczy sądzi, że na pojawienie się szybkiej zmiany faz ma wpływ leczenie lekami przeciwdepresyjnymi.