Tel. (+48) 508 168 769 / English info

Menu
 • Strona główna
 • Publikacje dla pacjenta
 • Bezsenność
 • Rodzaje i leczenie zaburzeń snu
 • Rodzaje i leczenie zaburzeń snu

  Bezsenność okresowa

  Podczas diagnozowania bezsenności najważniejsze jest ustalić – o ile to możliwe – jej przyczynę. Bezsenność powodowana pracą zmianową, przekraczaniem stref czasowych, aktualnym stresem, należy do tzw. bezsenności przygodnych, trwających do 1 miesiąca.

  Do okresowo występującej bezsenności może prowadzić nieprawidłowa higiena snu:

  Bezsenność przewlekła

  może być objawem występującym w schorzeniach neurologicznych np. w chorobie Parkinsona, chorobach somatycznych np. przebiegających z bólem, w chorobie refluksowej, w nadciśnieniu, w zespole bezdechu obturacyjnego, astmie; może być skutkiem zażywania substancji psychoaktywnych (alkohol, amfetamina, extasy, środki halucynogenne), palenia papierosów lub skutkiem używania leków, np. niektórych leków przeciwdepresyjnych, preparatów tarczycowych. Odstawienie leków nasennych lub leków uspokajających długotrwale zażywanych może powodować szczególnie zaburzenia zasypiania.

  Bezsenność przewlekła może być objawem występującym w innych zaburzeniach psychicznych, szczególnie w depresji i zaburzeniach lękowych. W depresji częste są wybudzenia i budzenie się wcześnie rano, bez możliwości zaśnięcia. Zaburzeniom lękowym może towarzyszyć utrudnione zasypianie. Pogorszenie snu u osoby chorej na schizofrenię czy na depresję jest często zwiastunem nawrotu. U osób z otępieniem pogorszenie snu wiąże się często z pobudzeniem, niepokojem, lękiem. U osób starszych obciążonych chorobami serca, krążenia, cukrzycą, chorobami nerek czy wątroby zaburzenia snu mogą świadczyć o pogorszeniu tej choroby. Szczególnie niebezpieczne dla życia jest majaczenie, czyli pobudzenie w nocy z objawami psychotycznymi.

  Skutki bezsenności przewlekłej

  Bezsenność warto leczyć. W artykule „Dlaczego leczyć bezsenność” [David N. Neubauer, Michael T. Smith, Psychiatria po Dyplomie, Tom 4,Nr 3, 2007] podsumowano rezultaty wielu badań o wpływie bezsenności na zdrowie człowieka.

  Bezsenność lub ograniczanie snu powoduje:

  Prawidłowa higiena snu

  higiena_snu