Tel. (+48) 508 168 769 / English info

Menu

Objawy CHAD

Mania i hipomania

Mania jest zaburzeniem myślenia i całościowego funkcjonowania człowieka, w którym dochodzi przede wszystkim do:

W hipomanii wszystkie powyższe objawy są łagodniejsze. Zaburzenie hipomaniakalne jest tak nasilone, że otoczenie zauważa zmianę w funkcjonowaniu pacjenta, ale nie aż tak by uniemożliwić wykonywanie pracy zawodowej.

Hipomania może być czasem spowodowana działaniem leków przeciwdepresyjnych. Jeżeli hipomanie występują na przemian z depresjami rozpoznaje się zaburzenie dwubiegunowe typu II.

Objawy depresji w CHAD

– zasadniczo są podobne do epizodów depresji w zaburzeniach depresyjnych nawracających. Dość często jednak depresja w chorobie afektywnej dwubiegunowej narasta szybko, nawet w ciągu kilku dni potrafi osiągnąć znaczne nasilenie wytrącając całkowicie człowieka z właściwego mu funkcjonowania.

Poprawa podczas leczenia depresji w CHAD może pojawić się równie szybko. Często równocześnie z obniżeniem nastroju pojawia się apatia i wyraźne spowolnienie. Charakterystyczna jest nadmierna senność i nadmierny apetyt.

Zaburzenia afektywne – przebieg

Chociaż u każdego pacjenta z chorobą afektywną dwubiegunową przebieg zaburzenia w ciągu życia może być różny, zauważa się pewne prawidłowości: