Tel. (+48) 508 168 769 / English info

Menu
 • Strona główna
 • Leczenie zaburzeń
 • Uzależnienie od alkoholu
 • Wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy
 • Wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy

  Wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy podczas upojenia alkoholowego u osoby nieuzależnionej

  1. Alkohol wpływa na układ hamujący mózgu – GABA. Podczas upojenia dochodzi do

  Hamowanie kory nowej powoduje reagowanie na poziomie instynktownym, podkorowym – dlatego też następuje wzrost agresywności.
  Wrażenie rozluźnienia przypisuje się zarówno przewadze instynktownego działania i postrzegania świata bez ograniczeń korowych, jak i fizycznemu rozluźnieniu mięśni przez układ GABA.

  2. Drugim działaniem jest pobudzanie układu „nagrody” – układ dopaminowy. Działanie alkoholu podobne jest tutaj do działania narkotyków np. amfetaminy.

  3. Trzecim działaniem jest niewielkie i różne osobniczo działanie na układ serotoninowy: działanie poprawiające nastrój i energię.

  4. Niewielki wpływ na zwiększenie wydzielania neuroprzekaźników szczęścia (czyli endorfin); występuje on tylko przy niewielkich ilościach alkoholu (1 drink = porcji standardowej 10 g czystego etanolu).

  5. Wskutek działania na układ hamujący mózgu działanie na inne układy jest również hamowane, zmniejszane.

  6. W małych dawkach alkohol działa stymulująco; im dawki są większe, tym większe spowolnienie i senność. Dalsze zwiększanie ilości alkoholu powoduje blokowanie ośrodka oddechowego i śmierć (o ile nie nastąpi śmierć wskutek działania toksycznego w ciele).

  7. Zaburzenia koordynacji ruchu związane są z działaniem toksycznym na tylną cześć mózgu – móżdżek.

  Wpływ alkoholu na Ośrodkowy układ nerwowy osoby uzależnionej

  1.Następuje spadek działania hamującego czynność OUN (układu GABA): wzrost działania aktywującego, drażliwości i agresji. Po wyczerpaniu – spowolnienie i senność.

  2. Spadek wrażliwości i efektów działania na układ dopaminergiczny – układ „nagrody”. Obniżenie działania m. in. układu dopaminowego skutkuje pojawieniem się obniżenia nastroju, czasem aż do myśli samobójczych.

  3. Brak działania na układ serotoninowy i beta endorfiny.

  4. Hamowanie układu NMDA (glutaminergicznego) – układu pobudzającego ośrodkowy układ nerwowy.