Tel. (+48) 508 168 769 / English info

Menu

Leczenie uzależnienia od leków

Leczenie uzależnienia od leków uspokajających i nasennych polega na:

Czynniki ryzyka

Czynniki, które niekorzystnie niekorzystnie wpływają na rokowanie leczenia uzależnień od benzodiazepin:

Występowanie w/w czynników ryzyka powoduje, że efektywną detoksykację przeprowadza się w warunkach szpitalnych.