Tel. (+48) 508 168 769 / English info

Menu

Działanie leków

Leki nasenne i uspokajające służą do doraźnego ograniczania sporadycznie występujących objawów lęku, niepokoju czy zaburzeń snu.

Ich działanie w ośrodkowym układzie nerwowym polega na czasowym hamowaniu objawów poprzez działanie w układzie GABA – największym układzie hamującym mózgu.

Leki te nie działają przyczynowo, tzn. nie oddziałują na neuroprzekaźniki i receptory komórek mózgowych odpowiedzialnych za powstanie objawów lękowych, nerwicowych czy zaburzenia snu i nie leczą tych zaburzeń.

Lek działa tylko stale podawany; odstawienie leku powoduje nawrót objawów. Poszczególne leki benzodiazepinowe mają różny czas działania. Najkrócej działa midazolam, estazolam, zaleplon i zolpidem (leki nasenne), alprazolam, lorazepam (leki uspokajające). Najdłużej działa clonazepam.