Tel. (+48) 508 168 769 / English info

Menu

Czy się leczyć?

Najczęściej decyzja, żeby udać się po pomoc do specjalisty w dziedzinie zdrowia psychicznego zapada po wielu próbach radzenia sobie z kryzysem – wtedy, gdy człowiek uświadomi sobie, ze sam nie potrafi go przezwyciężyć. Do kogo jednak udać się po pomoc?

Decyduje przede wszystkim: rodzaj objawów, sposób w jaki zaburzenia wpływają na codzienne funkcjonowanie, nasilenie objawów.

Ważna jest też dynamika rozwijania się zaburzenia. Zdarza się, że zmiana – w samopoczuciu, postrzeganiu siebie, otoczenia – dokonuje się na przestrzeni lat, miesięcy lub dni. Im zmiany są znaczniejsze i nasilające się w krótszym czasie (miesiące, tygodnie, dni) tym większa konieczność konsultacji i leczenia przez specjalistę.