Tel. (+48) 508 168 769 / English info

Menu

Zgłoś się do psychiatry

Gdy kryzys lub stres jaki odczuwasz powoduje, że wykonywanie zwykłych obowiązków przychodzi z większym niż dotychczas trudem, gdy musisz się przymuszać do nich, lub zaniedbujesz je zupełnie.

Gdy łatwiej niż zwykle i bez uzasadnienia popadasz w złość lub przygnębienie, gdy zacząłeś częściej zapominać lub nie możesz się skupić.

Gdy dotychczasowe przyjemności przestały cię cieszyć lub zdajesz się niezdolny do odczuwania radości.

Gdy lęk powoduje wzywanie pogotowia ratunkowego albo nasilone unikanie spotkań z przyjaciółmi, jedzenia w restauracji, uczestniczenia w zebraniach, zabieranie głosu w dyskusjach.

Gdy odczuwasz np. brak energii, ciągłe zmęczenie, głębokie przygnębienie czy zniechęcenie, nieuzasadnione poczucie winy, masz myśli o samobójstwie.

Gdy przeżywasz poczucie wrogości otoczenia, poczucie bycia obserwowanym przez otoczenie, poczucie obcości myśli, słyszysz głosy. Gdy masz wrażenie, że inni znają twoje myśli.

Najważniejszymi zadaniami lekarza psychiatry są:

Chcąc uzyskać realną pomoc lekarską, zawsze musisz pofatygować się osobiście do lekarza. Jest to nie tylko wymóg prawny, lecz spowodowany względami praktycznymi. W trakcie pierwszej wizyty w gabinecie psychiatrycznym lekarz dokonuje oceny stanu psychicznego pacjenta i stawia diagnozę. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie wywiadu – na temat aktualnej sytuacji życiowej, dotychczasowego leczenia (nie tylko psychiatrycznego), stanu psychicznego i somatycznego (objawy fizyczne, dolegliwości itp). Niekiedy konieczne jest skierowanie na dodatkowe badania. Wszystko w celu właściwej diagnozy stanu psychicznego i dopasowania formy leczenia (farmakoterapia, terapia psychologiczna, skierowanie na dodatkowe badania).