Tel. (+48) 508 168 769 / English info

Menu

Podczas upojenia u osoby nieuzależnionej

Wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy podczas upojenia alkoholowego u osoby nieuzależnionej

1. Alkohol wpływa na układ hamujący mózgu – GABA. Podczas upojenia dochodzi do

Hamowanie kory nowej powoduje reagowanie na poziomie instynktownym, podkorowym – dlatego też następuje wzrost agresywności.
Wrażenie rozluźnienia przypisuje się zarówno przewadze instynktownego działania i postrzegania świata bez ograniczeń korowych, jak i fizycznemu rozluźnieniu mięśni przez układ GABA.

2. Drugim działaniem jest pobudzanie układu „nagrody” – układ dopaminowy. Działanie alkoholu podobne jest tutaj do działania narkotyków np. amfetaminy.

3. Trzecim działaniem jest niewielkie i różne osobniczo działanie na układ serotoninowy: działanie poprawiające nastrój i energię.

4. Niewielki wpływ na zwiększenie wydzielania neuroprzekaźników szczęścia (czyli endorfin); występuje on tylko przy niewielkich ilościach alkoholu (1 drink = porcji standardowej 10 g czystego etanolu).

5. Wskutek działania na układ hamujący mózgu działanie na inne układy jest również hamowane, zmniejszane.

6. W małych dawkach alkohol działa stymulująco; im dawki są większe, tym większe spowolnienie i senność. Dalsze zwiększanie ilości alkoholu powoduje blokowanie ośrodka oddechowego i śmierć (o ile nie nastąpi śmierć wskutek działania toksycznego w ciele).

7. Zaburzenia koordynacji ruchu związane są z działaniem toksycznym na tylną cześć mózgu – móżdżek.

Wpływ alkoholu na Ośrodkowy układ nerwowy osoby uzależnionej

1.Następuje spadek działania hamującego czynność OUN (układu GABA): wzrost działania aktywującego, drażliwości i agresji. Po wyczerpaniu – spowolnienie i senność.

2. Spadek wrażliwości i efektów działania na układ dopaminergiczny – układ „nagrody”. Obniżenie działania m. in. układu dopaminowego skutkuje pojawieniem się obniżenia nastroju, czasem aż do myśli samobójczych.

3. Brak działania na układ serotoninowy i beta endorfiny.

4. Hamowanie układu NMDA (glutaminergicznego) – układu pobudzającego ośrodkowy układ nerwowy.