Tel. (+48) 508 168 769 / English info

Menu

Odstawienie alkoholu u uzależnionego

Nagłe odstawienie alkoholu u osoby uzależnionej powoduje zwykle „niepowikłany” zespół detoksykacyjny. Objawia się on:

Jednak jeżeli osoba uzależniona jest niedożywiona, odwodniona, ma zaburzenia elektrolitowe, cukrzycę, uszkodzenie wątroby, uraz lub organiczne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, inne ciężkie choroby serca, układu krążenia, trzustki lub nerek – może dojść do „powikłanego” zespołu detoksykacyjnego czyli majaczenia drżennego (delirium tremens). Jest to bezpośrednie zagrożenie życia.

Objawy majaczenia drżennego to:

zaburzenia świadomości – dezorientacja w czasie i miejscu, omamy głównie wzrokowe o różnym wysyceniu i związane z nimi urojenia dziania się – bez wglądu (czyli z przekonaniem o ich realności).

Omamy i urojenia w majaczeniu mogą prowadzić do ciężkich czynów przestępczych i/albo samobójczych. Towarzyszy im: pobudzenie psychoruchowe, niepokój, lęk, drżenie mięśniowe, tachykardia, zlewne poty, nadciśnienie.

Odmianą majaczenia jest ostra halucynoza słuchowa, w której stan somatyczny jest mniej zagrożony. Z objawów psychicznych występują przede wszystkim omamy słuchowe (głosy) i lęk.