Tel. (+48) 508 168 769 / English info

Menu
 • Strona główna
 • Dla pacjenta
 • Konsultacje przez Skype lub telefon
 • Konsultacje przez Skype lub telefon

  W wyjątkowych wypadkach możliwe są konsultacje poza gabinetem lekarskim. dopuszczalne prawem zgodnie z Ustawą o Zawodzie Lekarza z 2016 roku: Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty – Rozdział 1, Art. 2. pkt 1. Pacjent utrzymuje prawo do wszystkich świadczeń – włącznie ze zniżkami na leki.

  W trakcie konsultacji przez Skype lub telefon lekarz przebywa w gabinecie lekarskim, z dostępem do kartoteki pacjenta. Zachowana jest poufność rozmowy oraz jej długość.

  Zalecenia z wizyty mogą zostać przesłane na adres mailowy pacjenta, jeśli został on podany w trakcie rejestracji.
  Odwołanie wizyty jest możliwe 24h przed konsultacją lub wcześniej – telefonicznie w rejestracji lub sms.

  #Zadzwoń na Skype