Leczenie zespołu natręctw

Psychoterapia

W lekkiej postaci zespołu natręctw łączna ilość czasu spędzona na realizowaniu przymusu myśli lub czynności natrętnych nie przekracza 1 godziny w ciągu dnia. Taka ilość natręctw zwykle nie zaburza funkcjonowania człowieka, ale daje wyraźny dyskomfort psychiczny. Występują też często inne, również nienasilone objawy nerwicowe: lęk, zamartwiania, kołatania serca, dławienia w gardle lub duszności w klatce piersiowej, drażliwość i in. U osób z nienasiloną postacią zespołu natręctw a także u dzieci, pierwszą metodą leczenia jest psychoterapia poznawczo – behawioralna.

Farmakoterapia

Osoby z nasiloną postacią zespołu natręctw wymagają leczenia farmakologicznego. Jedynymi lekami o udowodnionej skuteczności w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych są inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Są to przede wszystkim sertralina, fluwoksamina, paroksetyna oraz citalopram i escitalopram. Rzadziej (ze względu na możliwe skutki uboczne) stosuje się należącą do starszej generacji leków przeciwdepresyjnych, hamującą wychwyt zwrotny serotoniny i noradrenaliny, klomipraminę.
Ponieważ zespołowi natręctw może towarzyszyć depresja, wysoki poziom lęku oraz bezsenność, a także ze względu na dziwaczny charakter niektórych myśli natrętnych, stosujemy też leki o innych mechanizmach działania – przede wszystkim neuroleptyki. Neuroleptyki z natury są lekami przeciwpsychotycznymi, stosowanymi przede wszystkim w leczeniu schizofrenii. Jednak w małych dawkach mają działanie uspokajające, przeciwlękowe, przeciwdepresyjne lub stabilizujące nastrój oraz nasenne. W leczeniu zespołów natręctw wykorzystuje się głównie ich zdolność do osłabiania myśli obsesyjnych – szczególnie o treściach dziwacznych lub zagrażających.

Skuteczne leczenie zespołu natręctw jest długie i powinno trwać 2 lata od uzyskania poprawy. Rzadko uzyskujemy całkowite ustąpienie natręctw (100% poprawy). W praktyce za cel stawiamy sobie uzyskanie około 80 procent poprawy: natręctwa występują rzadko, nie mają nasilenia zaburzającego funkcjonowanie w domu i życiu zawodowym, nie powodują lęku ani pogorszenia nastroju.

Do uzyskania poprawy w leczeniu zespołu natręctw najczęściej konieczne jest stosowanie dużych dawek leków, a poprawę osiąga się w okresie kilku miesięcy – nawet ponad pół roku. Jeżeli pacjent uzyskuje znaczącą poprawę po podstawowej lub średniej dawce leku w krótkim czasie, wnioskuje się, że jest to raczej depresja maskowana.

© Danuta Byczyńska
specjalista psychiatra

Dłużej trwające napięcie związane z pracą czy trudną lub nieakceptowaną sytuacją osobistą może skutkować pojawieniem się depresji. Zachorowanie na depresję wiąże się z pogorszeniem funkcjonowania człowieka w sferze osobistej, rodzinnej, zawodowej i towarzyskiej – społecznej.

Schizofrenia jest w ogólniejszym pojęciu zaburzeniem psychotycznym. Podczas psychozy dochodzi do zmiany myślenia, odczuwania i zachowania człowieka, podporządkowanego objawom psychotycznym. Krótkotrwałą psychozę niespowodowaną używkami, narkotykami, otępieniem czy urazem mózgu nazywamy zespołem paranoidalnym.

Najczęstszą formą lęku jest niepokój. Przybiera on różne formy, np. zamartwiania czy napięcia psychicznego lub odczuwanego w ciele. Właśnie cielesne objawy lęku bywają dość często mylone z wystąpieniem choroby somatycznej

Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD) charakteryzuje się występowaniem w życiu epizodów depresji i manii, depresji i hipomanii, lub samej manii (najrzadziej).

Jak odróżnić przygodną bezsenność od zaburzenia snu o znaczeniu klinicznym?
Czy zaburzenia snu trzeba leczyć? Kiedy podjąć decyzję o zgłoszeniu się do lekarza z powodu zaburzeń snu? Diagnoza, leczenie bezsenności.

Otępienie rozpoznaje się jeżeli osoba doznaje postępujących i nieodwracalnych zaburzeń pamięci uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie. Zaburzenia pamięci początkowo dotyczą pamięci świeżej – osoby dotknięte otępieniem często szukają swoich rzeczy, powtarzają kilkakrotnie wypowiedzi.

Zaburzenia odżywiania osób dorosłych związane są z zaburzeniami w przyjmowaniu pokarmów na podłożu psychicznym. Niekiedy występują w połączeniu z innymi chorobami, np. uzależnienie lub depresja. Bulimia (żarłoczność psychiczna) jest zaburzeniem odżywiania charakteryzującym się napadami objadania się i prowokowanego potem wymiotowania. Bulimię rozpoznaje się gdy napady objadania się występują 2 lub więcej razy w tygodniu przez co najmniej 3 miesiące.

Zespół natręctw, zespół anankastyczny, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, OCD (z ang. obsessive-compulsive disorder).
Zespól natręctw jest zaburzeniem, które cechuje występowanie natrętnych myśli, wyobrażeń i/lub czynności natrętnych w stopniu, który powoduje dyskomfort i utrudnia funkcjonowanie życiowe.

Marihuana jest narkotykiem – czyli substancją uzależniająca. Używanie jej powoduje nieodwracalne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym.
Do uzależnienia od leków uspakajających lub nasennych dochodzi, jeżeli leki te przyjmowane są codziennie, w stałych dawkach przez okres dłuższy niż 4-6 tygodni.
Szybko uzależnia psychicznie Mefedron

Stresem można nazwać naruszenie wewnętrznej równowagi człowieka a każdą sytuację zaburzającą naszą wewnętrzną równowagę (biologiczną lub psychiczną) nazywamy stresorem.
Stresorem będzie zarówno przeziębienie, problemy małżeńskie jak i awans w pracy.

Gabinet: ul.Ks.Skorupki 98c/1, 85-156 Bydgoszcz, tel. 508 168 769