Charakterystyka zespołu natręctw (OCD)

Istotą zespołu natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego) jest występowanie natrętnych zachowań i/lub myśli w takiej ilości, że powodują zakłócenie funkcjonowania człowieka i powstanie dyskomfortu psychicznego. Myśli natrętne są zwykle niechciane, nadmierne i uważane jako własne. Myśli i zachowania natrętne są uważane za nieprzyjemne, mimo chwilowego efektu uwolnienia od napięcia i lęku.

Treść obsesyjnych myśli najczęściej stanowią obawy przed zachorowaniem, zakażeniem, pobrudzeniem się, zranieniem czy skrzywdzeniem drugiej osoby, niewłaściwym zachowaniem się, przekroczeniem prawa, powiedzeniem czegoś niewłaściwego. Część osób ma natrętne myśli lub wyobrażenia o treści seksualnej, bluźnierczej lub obscenicznej. Mogą występować również ciągłe wątpliwości o kwestie związane z bezpieczeństwem, prawidłowym wypełnieniem obowiązków, zgubieniem rzeczy. Czasem powtarzane są w myśli wulgaryzmy. Niekiedy natrętne myśli mają charakter obojętny emocjonalnie – powtarzanie rymowanek, liczenie. Czasem występuje nadmierne przejmowanie się znaczeniem liczb, kolorów.

Kompulsje, czyli natrętne zachowania najczęściej dotyczą mycia się, czyszczenia, sprawdzania (zamknięcia drzwi, wyłączenia gazu, światła), gromadzenia i zbierania (rzeczy nie mających wartości pieniężnej lub sentymentalnej, np. śmieci), selekcjonowania, układania w stereotypowy sposób, ciągłego dopytywania się, upewniania, liczenia.

Dłużej trwające napięcie związane z pracą czy trudną lub nieakceptowaną sytuacją osobistą może skutkować pojawieniem się depresji. Zachorowanie na depresję wiąże się z pogorszeniem funkcjonowania człowieka w sferze osobistej, rodzinnej, zawodowej i towarzyskiej – społecznej.

Schizofrenia jest w ogólniejszym pojęciu zaburzeniem psychotycznym. Podczas psychozy dochodzi do zmiany myślenia, odczuwania i zachowania człowieka, podporządkowanego objawom psychotycznym. Krótkotrwałą psychozę niespowodowaną używkami, narkotykami, otępieniem czy urazem mózgu nazywamy zespołem paranoidalnym.

Najczęstszą formą lęku jest niepokój. Przybiera on różne formy, np. zamartwiania czy napięcia psychicznego lub odczuwanego w ciele. Właśnie cielesne objawy lęku bywają dość często mylone z wystąpieniem choroby somatycznej

Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD) charakteryzuje się występowaniem w życiu epizodów depresji i manii, depresji i hipomanii, lub samej manii (najrzadziej).

Jak odróżnić przygodną bezsenność od zaburzenia snu o znaczeniu klinicznym?
Czy zaburzenia snu trzeba leczyć? Kiedy podjąć decyzję o zgłoszeniu się do lekarza z powodu zaburzeń snu? Diagnoza, leczenie bezsenności.

Otępienie rozpoznaje się jeżeli osoba doznaje postępujących i nieodwracalnych zaburzeń pamięci uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie. Zaburzenia pamięci początkowo dotyczą pamięci świeżej – osoby dotknięte otępieniem często szukają swoich rzeczy, powtarzają kilkakrotnie wypowiedzi.

Zaburzenia odżywiania osób dorosłych związane są z zaburzeniami w przyjmowaniu pokarmów na podłożu psychicznym. Niekiedy występują w połączeniu z innymi chorobami, np. uzależnienie lub depresja. Bulimia (żarłoczność psychiczna) jest zaburzeniem odżywiania charakteryzującym się napadami objadania się i prowokowanego potem wymiotowania. Bulimię rozpoznaje się gdy napady objadania się występują 2 lub więcej razy w tygodniu przez co najmniej 3 miesiące.

Zespół natręctw, zespół anankastyczny, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, OCD (z ang. obsessive-compulsive disorder).
Zespól natręctw jest zaburzeniem, które cechuje występowanie natrętnych myśli, wyobrażeń i/lub czynności natrętnych w stopniu, który powoduje dyskomfort i utrudnia funkcjonowanie życiowe.

Marihuana jest narkotykiem – czyli substancją uzależniająca. Używanie jej powoduje nieodwracalne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym.
Do uzależnienia od leków uspakajających lub nasennych dochodzi, jeżeli leki te przyjmowane są codziennie, w stałych dawkach przez okres dłuższy niż 4-6 tygodni.
Szybko uzależnia psychicznie Mefedron

Stresem można nazwać naruszenie wewnętrznej równowagi człowieka a każdą sytuację zaburzającą naszą wewnętrzną równowagę (biologiczną lub psychiczną) nazywamy stresorem.
Stresorem będzie zarówno przeziębienie, problemy małżeńskie jak i awans w pracy.

Gabinet: ul.Ks.Skorupki 98c/1, 85-156 Bydgoszcz, tel. 508 168 769