Anoreksja

Anoreksja (jadłowstręt psychiczny)

jest zaburzeniem odżywiania charakteryzującym się dążeniem do drastycznego zmniejszenia masy ciała (wg kryteriów ICD poniżej 15% należnej wagi, lub wskaźnik BMI równy 17,5 lub mniejszy). Charakterystyczne objawy anoreksji to:

Osoby chore na jadłowstręt oprócz ograniczania przyjmowania pokarmu często stosują również inne metody zmniejszenia masy ciała jak:

Początek anoreksji przypada zwykle na okres dojrzewania. Chorują głównie dziewczęta.
Przyczynę upatruje się zarówno w strukturze rodziny, czynnikach społeczno-kulturowych jak i osobowości samej nastolatki.

Somatyczne powikłania anoreksji wynikają z niedożywienia i są to:

Możliwe objawy w sferze psychicznej:

Prawie co piąta osoba chora na anoreksję umiera z powodu samobójstwa lub powikłań somatycznych między 20 a 30 rokiem życia.

Leczenie anoreksji

Anoreksja może być chorobą towarzyszącą innym chorobom psychicznym. Właściwe leczenie anoreksji jest pochodną prawidłowej diagnozy i rozpoznania. Lekarz psychiatra leczenie farmakologiczne zaburzeń odżywiania może wspierać psychoterapią i współpracą z dietetykiem – w celu zmiany sposobu myślenia, zachowania i odżywiania się. W skrajnych przypadkach niezbędne jest leczenie w placówkach szpitalnych (behawioralny trening jedzenia) lub hospitalizacja na oddziałach intensywnej opieki medycznej (z powodu zaburzeń somatycznych).

Wskaźnik BMI

Dłużej trwające napięcie związane z pracą czy trudną lub nieakceptowaną sytuacją osobistą może skutkować pojawieniem się depresji. Zachorowanie na depresję wiąże się z pogorszeniem funkcjonowania człowieka w sferze osobistej, rodzinnej, zawodowej i towarzyskiej – społecznej.

Schizofrenia jest w ogólniejszym pojęciu zaburzeniem psychotycznym. Podczas psychozy dochodzi do zmiany myślenia, odczuwania i zachowania człowieka, podporządkowanego objawom psychotycznym. Krótkotrwałą psychozę niespowodowaną używkami, narkotykami, otępieniem czy urazem mózgu nazywamy zespołem paranoidalnym.

Najczęstszą formą lęku jest niepokój. Przybiera on różne formy, np. zamartwiania czy napięcia psychicznego lub odczuwanego w ciele. Właśnie cielesne objawy lęku bywają dość często mylone z wystąpieniem choroby somatycznej

Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD) charakteryzuje się występowaniem w życiu epizodów depresji i manii, depresji i hipomanii, lub samej manii (najrzadziej).

Jak odróżnić przygodną bezsenność od zaburzenia snu o znaczeniu klinicznym?
Czy zaburzenia snu trzeba leczyć? Kiedy podjąć decyzję o zgłoszeniu się do lekarza z powodu zaburzeń snu? Diagnoza, leczenie bezsenności.

Otępienie rozpoznaje się jeżeli osoba doznaje postępujących i nieodwracalnych zaburzeń pamięci uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie. Zaburzenia pamięci początkowo dotyczą pamięci świeżej – osoby dotknięte otępieniem często szukają swoich rzeczy, powtarzają kilkakrotnie wypowiedzi.

Zaburzenia odżywiania osób dorosłych związane są z zaburzeniami w przyjmowaniu pokarmów na podłożu psychicznym. Niekiedy występują w połączeniu z innymi chorobami, np. uzależnienie lub depresja. Bulimia (żarłoczność psychiczna) jest zaburzeniem odżywiania charakteryzującym się napadami objadania się i prowokowanego potem wymiotowania. Bulimię rozpoznaje się gdy napady objadania się występują 2 lub więcej razy w tygodniu przez co najmniej 3 miesiące.

Zespół natręctw, zespół anankastyczny, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, OCD (z ang. obsessive-compulsive disorder).
Zespól natręctw jest zaburzeniem, które cechuje występowanie natrętnych myśli, wyobrażeń i/lub czynności natrętnych w stopniu, który powoduje dyskomfort i utrudnia funkcjonowanie życiowe.

Marihuana jest narkotykiem – czyli substancją uzależniająca. Używanie jej powoduje nieodwracalne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym.
Do uzależnienia od leków uspakajających lub nasennych dochodzi, jeżeli leki te przyjmowane są codziennie, w stałych dawkach przez okres dłuższy niż 4-6 tygodni.
Szybko uzależnia psychicznie Mefedron

Stresem można nazwać naruszenie wewnętrznej równowagi człowieka a każdą sytuację zaburzającą naszą wewnętrzną równowagę (biologiczną lub psychiczną) nazywamy stresorem.
Stresorem będzie zarówno przeziębienie, problemy małżeńskie jak i awans w pracy.

Gabinet: ul.Ks.Skorupki 98c/1, 85-156 Bydgoszcz, tel. 508 168 769