Podczas upojenia u osoby nieuzależnionej

Wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy podczas upojenia alkoholowego u osoby nieuzależnionej

1. Alkohol wpływa na układ hamujący mózgu – GABA. Podczas upojenia dochodzi do

Hamowanie kory nowej powoduje reagowanie na poziomie instynktownym, podkorowym – dlatego też następuje wzrost agresywności.
Wrażenie rozluźnienia przypisuje się zarówno przewadze instynktownego działania i postrzegania świata bez ograniczeń korowych, jak i fizycznemu rozluźnieniu mięśni przez układ GABA.

2. Drugim działaniem jest pobudzanie układu „nagrody” – układ dopaminowy. Działanie alkoholu podobne jest tutaj do działania narkotyków np. amfetaminy.

3. Trzecim działaniem jest niewielkie i różne osobniczo działanie na układ serotoninowy: działanie poprawiające nastrój i energię.

4. Niewielki wpływ na zwiększenie wydzielania neuroprzekaźników szczęścia (czyli endorfin); występuje on tylko przy niewielkich ilościach alkoholu (1 drink = porcji standardowej 10 g czystego etanolu).

5. Wskutek działania na układ hamujący mózgu działanie na inne układy jest również hamowane, zmniejszane.

6. W małych dawkach alkohol działa stymulująco; im dawki są większe, tym większe spowolnienie i senność. Dalsze zwiększanie ilości alkoholu powoduje blokowanie ośrodka oddechowego i śmierć (o ile nie nastąpi śmierć wskutek działania toksycznego w ciele).

7. Zaburzenia koordynacji ruchu związane są z działaniem toksycznym na tylną cześć mózgu – móżdżek.

Wpływ alkoholu na Ośrodkowy układ nerwowy osoby uzależnionej

1.Następuje spadek działania hamującego czynność OUN (układu GABA): wzrost działania aktywującego, drażliwości i agresji. Po wyczerpaniu – spowolnienie i senność.

2. Spadek wrażliwości i efektów działania na układ dopaminergiczny – układ „nagrody”. Obniżenie działania m. in. układu dopaminowego skutkuje pojawieniem się obniżenia nastroju, czasem aż do myśli samobójczych.

3. Brak działania na układ serotoninowy i beta endorfiny.

4.Hamowanie układu NMDA (glutaminergicznego) – układu pobudzającego ośrodkowy układ nerwowy.

Dłużej trwające napięcie związane z pracą czy trudną lub nieakceptowaną sytuacją osobistą może skutkować pojawieniem się depresji. Zachorowanie na depresję wiąże się z pogorszeniem funkcjonowania człowieka w sferze osobistej, rodzinnej, zawodowej i towarzyskiej – społecznej.

Schizofrenia jest w ogólniejszym pojęciu zaburzeniem psychotycznym. Podczas psychozy dochodzi do zmiany myślenia, odczuwania i zachowania człowieka, podporządkowanego objawom psychotycznym. Krótkotrwałą psychozę niespowodowaną używkami, narkotykami, otępieniem czy urazem mózgu nazywamy zespołem paranoidalnym.

Najczęstszą formą lęku jest niepokój. Przybiera on różne formy, np. zamartwiania czy napięcia psychicznego lub odczuwanego w ciele. Właśnie cielesne objawy lęku bywają dość często mylone z wystąpieniem choroby somatycznej

Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD) charakteryzuje się występowaniem w życiu epizodów depresji i manii, depresji i hipomanii, lub samej manii (najrzadziej).

Jak odróżnić przygodną bezsenność od zaburzenia snu o znaczeniu klinicznym?
Czy zaburzenia snu trzeba leczyć? Kiedy podjąć decyzję o zgłoszeniu się do lekarza z powodu zaburzeń snu? Diagnoza, leczenie bezsenności.

Otępienie rozpoznaje się jeżeli osoba doznaje postępujących i nieodwracalnych zaburzeń pamięci uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie. Zaburzenia pamięci początkowo dotyczą pamięci świeżej – osoby dotknięte otępieniem często szukają swoich rzeczy, powtarzają kilkakrotnie wypowiedzi.

Zaburzenia odżywiania osób dorosłych związane są z zaburzeniami w przyjmowaniu pokarmów na podłożu psychicznym. Niekiedy występują w połączeniu z innymi chorobami, np. uzależnienie lub depresja. Bulimia (żarłoczność psychiczna) jest zaburzeniem odżywiania charakteryzującym się napadami objadania się i prowokowanego potem wymiotowania. Bulimię rozpoznaje się gdy napady objadania się występują 2 lub więcej razy w tygodniu przez co najmniej 3 miesiące.

Zespół natręctw, zespół anankastyczny, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, OCD (z ang. obsessive-compulsive disorder).
Zespól natręctw jest zaburzeniem, które cechuje występowanie natrętnych myśli, wyobrażeń i/lub czynności natrętnych w stopniu, który powoduje dyskomfort i utrudnia funkcjonowanie życiowe.

Marihuana jest narkotykiem – czyli substancją uzależniająca. Używanie jej powoduje nieodwracalne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym.
Do uzależnienia od leków uspakajających lub nasennych dochodzi, jeżeli leki te przyjmowane są codziennie, w stałych dawkach przez okres dłuższy niż 4-6 tygodni.
Szybko uzależnia psychicznie Mefedron

Stresem można nazwać naruszenie wewnętrznej równowagi człowieka a każdą sytuację zaburzającą naszą wewnętrzną równowagę (biologiczną lub psychiczną) nazywamy stresorem.
Stresorem będzie zarówno przeziębienie, problemy małżeńskie jak i awans w pracy.

Gabinet: ul.Ks.Skorupki 98c/1, 85-156 Bydgoszcz, tel. 508 168 769