Skala depresji Becka – test

Skala depresji Becka, tzw. Test BECKA – jest to skala samooceny i służy do przesiewowego rozpoznawania u siebie objawów depresji. Jednakże jest to tylko narzędzie pomocnicze, nie zastąpi badania lekarskiego.

Nie jest to diagnoza – ocena powinna dotyczyć samopoczucia w wybranym okresie czasu: ostatniej doby, ostatniego tygodnia lub ostatniego miesiąca (należy przy udzielaniu odpowiedzi stosować jednakową miarę czasu).

Na wypełnienie testu powinno poświęcić się ok. 10 min.


Prosimy o wypełnienie poniższego testu:

Nie jestem smutny ani przygnębiony
Odczuwam często smutek, przygnębienie
Przeżywam stale smutek, przygnębienie i nie mogę się uwolnić od tych przeżyć
Jestem stale tak smutny i nieszczęśliwy, że jest to nie do wytrzymania

Nie przejmuję się zbytnio przyszłością
Często martwię się o przyszłość
Obawiam się, że w przyszłości nic dobrego mnie nie czeka
Czuję, że przyszłość jest beznadziejna i nic tego nie zmieni

Sądzę, że nie popełniam większych zaniedbań
Sądzę, że czynię więcej zaniedbań niż inni
Kiedy spoglądam na to co robiłem, widzę mnóstwo błędów i zaniedbań
Jestem zupełnie niewydolny i wszystko robię źle

To co robię sprawia mi przyjemność
Nie cieszy mnie to co robię
Nic mi teraz nie daje pełnego zadowolenia
Nie potrafię przeżywać zadowolenia i przyjemności i wszystko mnie nuży

Nie czuję się winny ani wobec siebie, ani wobec innych
Dość często miewam wyrzuty sumienia
Często czuję, że zawiniłem
Stale czuję się winny

Sądzę, że nie zasługuję na karę
Sądzę, że zasługuję na karę
Spodziewam się ukarania
Wiem, że jestem karany (ukarany)

Jestem z siebie zadowolony
Nie jestem z siebie zadowolony
Czuję do siebie niechęć
Nienawidzę siebie

Nie czuję się gorszy od innych
Zarzucam sobie, że jestem nieudolny i popełniam błędy
Stale potępiam siebie za popełnione błędy
Winię siebie za wszystko zło, które istnieje

Nie myślę o odebraniu sobie życia
Myślę o samobójstwie - ale nie mógłbym tego dokonać
Pragnę odebrać sobie życie
Popełnię samobójstwo, jak będzie odpowiednia sposobność

Nie płaczę częściej niż zwykle
Płaczę częściej niż dawniej
Ciągle chce mi się płakać
Chciałbym płakać, lecz nie jestem w stanie

Nie jestem bardziej podenerwowany niż dawniej
Jestem bardziej nerwowy i przykry niż dawniej
Jestem stale zdenerwowany i rozdrażniony
Wszystko co dawniej mnie drażniło, stało się obojętne

Ludzie interesują mnie jak dawniej
Interesuję się ludźmi mniej niż dawniej
Utraciłem większość zainteresowań innymi ludźmi
Utraciłem wszelkie zainteresowania innymi ludźmi

Decyzję podejmuję łatwo, tak jak dawniej
Częściej niż kiedykolwiek odwlekam podjęcie decyzji
Mam dużo trudności z podjęciem decyzji
Nie jestem w stanie podjąć żadnej decyzji

Sądzę, że wyglądam nie gorzej niż dawniej
Martwię się tym, że wyglądam staro i nieatrakcyjnie
Czuję, że wyglądam coraz gorzej
Jestem przekonany, że wyglądam okropnie i odpychająco

Mogę pracować jak dawniej
Z trudem rozpoczynam każdą czynność
Z wielkim wysiłkiem zmuszam się do zrobienia czegokolwiek
Nie jestem w stanie nic zrobić

Sypiam dobrze, jak zwykle
Sypiam gorzej niż dawniej
Rano budzę się 1-2 godzin za wcześnie i trudno jest mi ponownie usnąć
Budzę się kilka godzin za wcześnie i nie mogę usnąć

Nie męczę się bardziej niż dawniej
Męczę się znacznie łatwiej niż poprzednio
Męczę się wszystkim co robię
Jestem zbyt zmęczony, aby cokolwiek robić

Apetyt mam nie gorszy niż dawniej
Mam trochę gorszy apetyt
Apetyt mam wyraźnie gorszy
Nie mam w ogóle apetytu

Nie tracę na wadze ciała (w okresie ostatniego miesiąca)
Straciłem na wadze więcej niż 2 kg
Straciłem na wadze więcej niż 4 kg
Straciłem na wadze więcej niż 6 kg

Nie martwię się o swoje zdrowie bardziej niż zawsze
Martwię się swoimi dolegliwościami, mam rozstrój żołądka, zaparcie, bóle
Stan mego zdrowia bardzo mnie martwi, często o tym myślę
Tak bardzo się martwię o swoje zdrowie, że nie mogę o niczym innym myśleć

Moje zainteresowania seksualne nie uległy zmianom
Jestem mniej zainteresowany sprawami płci (seksu)
Problemy płciowe wyraźnie mniej mnie interesują
Utraciłem wszelkie zainteresowania sprawami seksu
 

Interpretacja wyników

:

0 – 9 pkt. bez depresji
10 – 19 pkt. łagodna depresja
20 – 25 pkt. umiarkowana depresja
pow. 26 pkt. ciężka depresja

Dłużej trwające napięcie związane z pracą czy trudną lub nieakceptowaną sytuacją osobistą może skutkować pojawieniem się depresji. Zachorowanie na depresję wiąże się z pogorszeniem funkcjonowania człowieka w sferze osobistej, rodzinnej, zawodowej i towarzyskiej – społecznej.

Schizofrenia jest w ogólniejszym pojęciu zaburzeniem psychotycznym. Podczas psychozy dochodzi do zmiany myślenia, odczuwania i zachowania człowieka, podporządkowanego objawom psychotycznym. Krótkotrwałą psychozę niespowodowaną używkami, narkotykami, otępieniem czy urazem mózgu nazywamy zespołem paranoidalnym.

Najczęstszą formą lęku jest niepokój. Przybiera on różne formy, np. zamartwiania czy napięcia psychicznego lub odczuwanego w ciele. Właśnie cielesne objawy lęku bywają dość często mylone z wystąpieniem choroby somatycznej

Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD) charakteryzuje się występowaniem w życiu epizodów depresji i manii, depresji i hipomanii, lub samej manii (najrzadziej).

Jak odróżnić przygodną bezsenność od zaburzenia snu o znaczeniu klinicznym?
Czy zaburzenia snu trzeba leczyć? Kiedy podjąć decyzję o zgłoszeniu się do lekarza z powodu zaburzeń snu?

Otępienie rozpoznaje się jeżeli osoba doznaje postępujących i nieodwracalnych zaburzeń pamięci uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie. Zaburzenia pamięci początkowo dotyczą pamięci świeżej – osoby dotknięte otępieniem często szukają swoich rzeczy, powtarzają kilkakrotnie wypowiedzi.

Bulimia (żarłoczność psychiczna) jest zaburzeniem odżywiania charakteryzującym się napadami objadania się i prowokowanego potem wymiotowania. Bulimię rozpoznaje się gdy napady objadania się występują 2 lub więcej razy w tygodniu przez co najmniej 3 miesiące.

Zespół natręctw, zespół anankastyczny, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, OCD (z ang. obsessive-compulsive disorder).
Zespól natręctw jest zaburzeniem, które cechuje występowanie natrętnych myśli, wyobrażeń i/lub czynności natrętnych w stopniu, który powoduje dyskomfort i utrudnia funkcjonowanie życiowe.

Do uzależnienia od leków uspakajających lub nasennych dochodzi, jeżeli leki te przyjmowane są codziennie, w stałych dawkach przez okres dłuższy niż 4-6 tygodni.

Stresem można nazwać naruszenie wewnętrznej równowagi człowieka a każdą sytuację zaburzającą naszą wewnętrzną równowagę (biologiczną lub psychiczną) nazywamy stresorem.
Stresorem będzie zarówno przeziębienie, problemy małżeńskie jak i awans w pracy.

Testy spełniają jedynie rolę pomocniczą, przydatną do samooceny – wynik testu nie oznacza jednak diagnozy lekarskiej.

Gabinet: ul.Ks.Skorupki 98c/1, 85-156 Bydgoszcz, tel. 508 168 769